Sajam posvećen nacionalnim manjinama – premijerno izdanje

Međunarodni dan ljudskih i manjinskih prava - 10. decembar, od ove godine obeležavaće se posebnom sajamskom manifestacijom pod nazivom „Mozaik Srbije“. Prvi sajam posvećen nacionalnim manjinama koje žive u Srbiji organizuje Kancelarija za ljudska i manjinska prava u saradnji sa nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Na Sajmu će se predstaviti nacionalni saveti brojnih manjina - mađarske, slovačke, češke, romske, crnogorske, bošnjačke,