Reč, dve o izlagačima: TO LEBANE

Jedna od značajnih stanica na turističko-kulturnoj ruti „Putevima rimskih imperatora“ svakako je arheološki lokalitet „Caričin grad“. Nalazi se na 300 kilometara od Beograda, evropskim koridorom E-75 do Leskovca, zatim još 25 km