14 – 16. oktobar 2024.

Međunarodni sajam energetike (sa UFI licencom) najveći je godišnji regionalni skup kompanija, korporacija, preduzeća, institucija i profesionalaca u sektorima koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnosnošću i rudarstvom.

I izlagački i konferencijski segment Sajma energetike uključuju sve tematske podnivoe – od naučno-istraživačkog rada, preko proizvodnje i eksploatacije, do obogaćivanja, distribucije, transporta, skladištenja ili neposrednog korišćenja prirodnih resursa.

S razlogom nosi odrednicu međunarodne manifestacije, ali akcenat je i na njegovom tržišnom karakteru, odnosno prilici da se predstave i povežu investitori, proizvođači opreme, resorna administracija, finansijske institucije i lokalne samouprave.

HALE

Hala 3

ORGANIZATOR

BEOGRADSKI SAJAM

Jelena Tošić Stojiljković, koordinator
tel: +381 (0)11 2655-178

Milica Vučić, saradnik na projektu
tel: +381 (0)11 2655-400

Danica Kordić, saradnik na projektu
tel/faks: +381 (0)11 2655-556

Danijela Pasti, administrator projekta
tel: +381 (0)11 2655-648

e-mail: energetika@sajam.rs