Beogradski sajam svojim korisnicima nudi mogućnost pristupa internetu putem bežične (Wi-Fi) i UTP konekcije (za brzine iznad 10/2 Mbs). U ponudi se nalaze četiri paketa, uz opciju doplate do simetrične brzine upload-a i download-a, kao i mogućnost korišćenja javne adrese. Na raspolaganju su i usluge dodatnog konfigurisanja i postavljanja mreže, kao i druge usluge tehničara.

BEŽIČNA (Wi-Fi) KONEKCIJA

paketbrzina
WiFi Standarddo 3/1 Mbs
WiFi Ultrado 10/2 Mbs
WiFi Plusdoplata do simetrične brzine
na navedene pakete

 

KABL – UTP/VDSL KONEKCIJA i/ili BEŽIČNA (Wi-Fi) KONEKCIJA

paketbrzina
Net Standarddo 30/3 Mbs
Net Ultrado 100/4 Mbs
Net Plusdoplata do simetrične brzine
na navedene pakete

VAŽNO!

  • Izlagač na svom štandu ne sme da postavlja i koristi svoje WiFi uređaje, koji emituju signale na 2,4GHz i 5GHz. Ukoliko ih, ipak, postavi i oni ometaju rad drugih WiFi korisnika, Beogradski sajam zadržava pravo da takve uređaje isključi ili da prekine snabdevanje električnom energijom na štandu, sve dok se sporni uređaj ne ukloni. (preporuka svim izlagačima je da se koristi WiFi infrastruktura Beogradskog sajma, koja je najnovije generacije, kako bi se izbegla mogućnost smetnji na WiFi frekvencijama)
  • Beogradski sajam ne garantuje za brzine preko WiFi konekcija, jer one zavise od mnogo faktora (kvalitet WiFi kartice u uređaju, prepreke i udaljenost od AP-a, drajveri u uređajima i sl.).
  • Paketi brzina do 10/10 Mbs se ostvaruju isključivo preko bežične konekcije.
  • Paketi brzina iznad 10/10 Mbs se mogu, pored kabla, realizovati i preko bežične konekcije, ukoliko izlagač to želi.
  • Paketi preko kabla se realizuju tamo gde postoje tehničke mogućnosti i moraju se najaviti najmanje sedam dana pre početka priredbe.
  • U cenu paketa na kabl nisu uračunati troškovi razvlačenja i konfigurisanja mreže na samom štandu izlagača.
  • Brzine konekcija iznad 100/100 Mbs se posebno ugovaraju i to najmanje sedam dana pre početka priredbe.