Internet

Beogradski sajam svojim korisnicima nudi mogućnost pristupa Internetu putem bežične (Wi-Fi) i UTP konekcije. Na raspolaganju su i usluge dodatnog konfigurisanja i postavljanja mreže, kao i druge usluge tehničara.

INTERNET PAKETI ZA IZLAGAČE

paketbrzina
WiFi paketdo 5/5 Mbs
LAN paketdo 50/50 Mbs

VAŽNO!

  • Izlagač na svom štandu ne sme da postavlja i koristi svoje WiFi uređaje, koji emituju signale na 2,4GHz i 5GHz. Ukoliko ih, ipak, postavi i oni ometaju rad drugih WiFi korisnika, Beogradski sajam zadržava pravo da takve uređaje isključi ili da prekine snabdevanje električnom energijom na štandu, sve dok se sporni uređaj ne ukloni. Preporuka svim izlagačima je da se koristi WiFi infrastruktura Beogradskog sajma, koja je najnovije generacije, kako bi se izbegla mogućnost smetnji na WiFi frekvencijama.
  • Beogradski sajam ne garantuje za brzine preko WiFi konekcija, jer one zavise od mnogo faktora (kvalitet WiFi kartice u uređaju, prepreke i udaljenost od AP-a, drajveri u uređajima i sl.).
  • Paketi preko kabla (UTP) se realizuju tamo gde postoje tehničke mogućnosti i moraju se najaviti najmanje sedam dana pre početka priredbe.
  • U cenu paketa preko kabla nisu uračunati troškovi razvlačenja i konfigurisanja mreže na samom štandu izlagača.
  • Brzine konekcija i dodatni zahtevi koji se razlikuju od ponuđenih paketa se posebno ugovaraju i to najmanje sedam dana pre početka priredbe.