Iznajmljivanje audio-video opreme i usluga

Oprema/uslugaJedinicaCena*Cena**
Bim-projektor, lap-top i platno sa operateromdan12.000 din225 EUR
Plazma i DVD-playerdan5.000 din100 EUR
Bim-projektor, lap-top i platnodan10.000 din180 EUR
Platnodan1.000 din20 EUR
Računar (PC)kom/dan5.000 din100 EUR
Bim-projektorkom/dan8.000 din150 EUR
Pokretno ozvučenje 2x250W sa dva mikrofona i operateromdan15.000 din200 EUR