Fabrike budućnosti – cilj srpske privrede

Učesnici Konferencije o italijansko-srpskoj saradnji posvećenoj novim proizvodnim tehnologijama, održanoj u okviru stručnog pratećeg programa Sajma tehnike, saglasili su se da bi Srbija jačanjem proizvodnog preduzetništva, uz primenu savremenih tehnologija, mogla da uhvati korak sa razvijenim zemljama koje uvode inteligentne fabrike. Predstavnici države, privrede i nauke kažu da Srbija treba da se okrene novom konceptu razvoja preduzetništva i industrije, ali