21 – 24. novembar 2024.

Organizacija najvećeg sajma vina u Beogradu događa se u vreme kada najvažnija ekonomska i društvena inicijativa svestranog povezivanja zemalja Zapadnog Balkana – Open Balkans – počinje davati prve opipljive rezultate.

HALE

Hale 1, 1A, 2, 3, 4 i 5