8 – 11. mart 2023.

Cilj sajma je da ponudi jedinstvenu platformu za snabdevanje obrade drveta, koja jača u jugoistočnoj Evropi.

ALL4WOOD BALKANS je manifestacija na kojoj će biti predstavljene mašine za obradu drveta i proizvođači opreme za drvnu industriju iz Turske. Sa kupcima iz Istočne Evrope, obezbediće se značajne izvozne veze između čitave oblasti, specijalno između turskih izlagača i balkanskih zemalja.

ORGANIZATOR

ITF – International Trade Fair, Beograd

Bulevar vojvode Mišića  14, hala 1A
tel: +381 63 377 625, +381 11 361 5965