име и презиме / функцијателефонe-mail
Данка Селић
директор
+381 (0)11 2655-001danka.selic@sajam.rs
Горица Шкипина
заменик директора
+381 (0)11 2655 548gorica.skipina@sajam.rs
Милош Опсеница
директор Сектора организационо техничке подршке и логистике
+381 (0)11 2655-511milos.opsenica@sajam.rs
Славко Јовановић
директор Сектора за финансијске, правне и опште послове
+381 (0)11 2655-502slavko.jovanovic@sajam.rs
Авро Осмајлић
директор Сектора комерцијалних послова
+381 (0)11 2655-003avro.osmajlic@sajam.rs
Александар Ивковић
помоћник директора Сектора комерцијалних послова
+381 (0)11 2655-718aleksandar.ivkovic@sajam.rs
Дејан Милутиновић
саветник за корпоративне послове
+381 (0)11 2655-622dejan.milutinovic@sajam.rs
Татјана Благојевић
шеф кабинета директора
+381 (0)11 2655-513tatjana.blagojevic@sajam.rs