Услуге наведене у Пријави за техничке услуге уговарају се преко Инспектората изложбеног простора,где се могу добити и информације о осталим услугама које Београдски сајам може да пружи. Наведене услуге не улазе у цену закупа и изградње изложбеног простора, тако да се посебно наплаћују.

Ценовник техничких услуга за 2024. годину

Електрична енергија

Електрична мрежа Београдског сајма располаже напоном од 220В монофазне и 3x380V трофазне, наизменичне струје од 50Хз. Инсталација и апарати који се прикључују морају да буду подешени за рад на наведеној врсти напона и фреквенције. За израду инсталације за прикључивање разних апарата, машина и светиљки за заштиту од додирног напона за све излагаче важе прописи за израду привремених електричних инсталација. Штанд мора имати разводну таблу која не улази у цену прикључка, већ се накнадно наплаћује. Уколико излагач има своју разводну таблу, која одговара прописима, Београдски сајам је прикључује на мрежу. Прикључак изведене инсталације одобрава стручно лице електро-службе Београдског сајма.

Упутство и технички услови за извођење електро инсталација на Београдском сајму

Интернет

Београдски сајам својим корисницима нуди могућност приступа Интернету путем бежичне (Wi-Fi) и UTP конекције. На располагању су и услуге додатног конфигурисања и постављања мреже, као и друге услуге техничара.

Погледајте детаљнија Правила о коришћењу Интернета

ИНТЕРНЕТ ПАКЕТИ ЗА ИЗЛАГАЧЕ

пакетбрзина
WiFi пакетдо 5/5 Mbs
LAN пакетдо 50/50 Mbs

Телефон

За потребе својих корисника Београдски сајам располаже интерном телефонском централом преко које је могуће остварити све врсте аутоматског долазног и одлазног телефонског саобраћаја. Прикључак подразумева прикључење на телефонску мрежу са телефонским апаратом, а коришћење додатног апарата или факса подлеже посебном плаћању у складу са ценовником.

Намештај и опрема

За уређење изложбеног простора Београдски сајам изнајмљује излагачима намештај и другу потребну опрему за уређење штандова у складу са ценама из ценовника Београдског сајма.

У цену закупа намештаја и опреме урачунат је најам намештаја за једну сајамску приредбу и трошкови допреме и отпреме намештаја са штанда.

Ангажовање особља

Излагачима је на располагању и особље Београдског сајма за послове који су наведени у захтеву за услуге. Наплата је према ценовнику.

Осигурање експоната

Београдски сајам није осигуран против крађе изложбених експоната. Нашим излагачима препоручујемо склапање сајамског осигурања.

За неосигуране експонате, опрему и другу имовину, у случају настанка штете (крађе, оштећења и слично), а за време монтаже, трајања приредбе и демонтаже, Београдски сајам не преузима никакву одговорност. Сва одговорност и настала штета падају на терет излагача.