Подручје општине Жабаљ насељено је у континуитету од млађег каменог доба до данас. О томе сведоче бројни комплекси лоцирани углавном на високим терасама старе обале Тисе, Јегричке и Мале баре. Једни крај других налазе се остаци насеља из неолита, бронзаног и гвозденог доба, некрополе Келта, полуземунице Сармата и силоси Словена (богат материјал прикупљен овде чува се у музеју Војводине).

Туристичка организација општине Жабаљ активно ради на унапређењу и промоцији туризма, координира активности и брине о сарадњи између привредних и осталих туристичких субјеката. Задужена је и за информативно-пропагандни материјал, којим се промовишу туристичке вредности овог краја.

На београдском Сајму туризма, у оквиру војвођанске туристичке понуде, општина Жабаљ представиће своју понуду. Током Сајма биће презентована целокупна понуда, са акцентом на програме за једнодневне излете: Голф и лубеница, Стара лука потиских великана и Јегричка лепотица.