Пословање компаније Galenika Pharmacia усмерено је ка будућности и новим технологијама у здравству за бољи квалитет живота.

Galenika Pharmacia послује као самостално правно лице од 17.10.2012. године. Настала је из Галенике холдинг предузећа и наследила познати жиг настао далеке 1949. године.

Galenika Pharmacia је 2013. године покренула пројекат развоја производње у три сектора:

  • Производња фластера, ханзапласта, стерилних компреса, нестерилних, завојног материјала… Посебан акценат стављен је на комплете за пружање прве помоћи – ормариће и торбе. У овом сегменту се као ексклузива издваја „ормарић за пружање прве помоћи“ у иновативном пластичном ормарићу од АБС-а.
  • Дистрибуција лекова и медицинских средстава на територији Републике Србије.
  • Производња лекова и дијететских суплемената, стерилизација лекова, медицинских средстава и осталих артикала подложних стерилизацији.