Универзитет у Београду је највећа и најзнајчајнија академска установа у нашој земљи и средиште образовног, научног и друштвеног живота. У саставу универзитета налази се 31 факултет, 11 научних института, 13 универзитетских центара и Универзитетска библиотека.

Ове године, у оквиру заједничког штанда Универзитета у Београду, на Сајму образовања и наставних средстава учествоваће: Факултет политичких наука, Факултет спорта и физичког васпитања, Факултет ветеринарске медицине, Фармацеутски факултет, Математички факултет, Факултет за физичку хемију, Машински факултет, Технички факултет у Бору, Технолошко-металуршки факултет као и Студије при Универзитету и Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената.