Током сајма биће презентована веб-базирана платформа за креирање, издавање и дистрибуцију дигиталних уџбеника и подршку e-настaви и e-учењу, у организацији предузећа „СОЛ софтвер“ д.о.о. Београд.

Информациони систем „Сава“ је веб-базирани систем који пружа услуге за е-издаваштво и дистрибуцију дигиталних уџбеника и подршку е-настави и е-учењу у школи и код куће. ИС „Сава“ је свеобухватно, интегрисано окружење које ефикасно и на удобан начин подржава активности и природне улоге кључних актера образовног процеса – наставника, ученика, као и издавача и аутора уџбеника и наставних материјала.

ИС „Сава“ је универзална платформа „у облаку“, софтвер као услуга (енгл. software-as-a-service), која олакшава рад, унапређује наставне резултате и хармонизује улоге свих учесника у наставном процесу.

Издавачима дигиталних уџбеника обезбеђује свеобухватно решење које укључује алат за унос и уређивање садржаја и дистрибуцију е-уџбеника наставницима и ученицима, и то без почетних инвестиција у софтвер и лиценце, као и без посебних и скривених трошкова и обавеза инсталације, хостинга, одржавања и админситрације.

Наставницима и ученицима пружа модеран систем за подршку настави и учењу (енгл. Learning Management System, LMS) у који су интегрисани е-уџбеници и садржаји различитих издавача.