Раде Кончар ТЕП, Скопље, водећа је компанија у металопрерађивачкој и електроиндустрији, не само у Македонији него и шире. Део је бренда „Раде Кончар“ који постоји 70 година.

Компанија нуди комплетна решења у области производње и дистрибуције електричне енергије, као и специјална решења у складу са индивидуалним захтевима клијената.

Производни програм компаније обухвата:

 • дистрибутивне уљне трансформаторе преко 2500kVA
 • компактне бетонске и металне префабриковане трафостанице
 • опрему за вертикално и хоризонтално монтирање (12, 24, 38,5 kV)
 • нисконапонске струјне мерне трансформаторе
 • нисконапонске дистрибутивне уређаје
 • све типове мерних ормана (метал и полиестер)
 • корекцију фактора снаге ниског напона
 • командне столове за индустрију
 • обраду метала (ласерско резање, савијање, заваривање)
 • перфориране носаче каблова
 • систем за пелетирање
 • пећи на пелет
 • израду комплетних пројеката, монтажу, испитивање и пуштање у рад нисконапонских, средњенапонских и високонапонских комплексних објеката.