НЕТИНВЕСТ је компанија специјализована за развој и пројектовање објеката из области обновљивих извора енергије. Нуди услуге консултовања, које покривају све фазе доношења одлука у вези са инвестицијама, затим израду генералних пројеката и претходних студија оправданости, израду идејних и главних пројеката са студијама оправданости, као и потпуну подршку током изградње и експлоатације објеката.

Нетинвест је учествовао и у пројекту изградње прве српске мале соларне електране, након чега је учествовао у бројним пројектима изградње малих соларних електрана – од иницијалне оптимизације локације, студије изводљивости, комплетног дизајна и припреме документације за добијање дозвола.

На пољу хидроелектрана Нетинвест нуди консалтинг, процесирање и анализу прикупљених података на основу којих компанијски експерти спроводе студију изводљивости и накнадни развој пројекта хидроелектране.

У експлоатацији ветропотенцијала Нетинвест нуди услуге попут инсталације опреме за мерење ветра, израде мапа ветропотенцијала, оптимизације распореда будућег ветропарка, све до завршних корака у пројектовању. Компанија Нетинвест је подигла преко 50 анемометарских стубова у Македонији, Србији, Црној Гори и БиХ.

У делокруг услуга које нуди Нетинвест улази и менаџмент пројеката, као и услуге израде прорачуна енергетске ефикасности објеката од стране ЕБРД ЕЕ и ГИЗ сертификованих стручњака. Као иновацију у области услуга које нуди Нетинвест вреди поменути и услуге имплементације кућне аутоматизације или „паметна кућа“ система, све до интегрисане контроле дома.