16. Међународни сајам енергетике, 17. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – EcoFair и 42. Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, биће одржани од 23. до 25. новембра, у хали 2 Београдског сајма.

Овај коктел репрезентативних сајамских манифестација, треба да у околностима пандемије и обавезујућих епидемиолошких мера, укаже на суштинску повезаност енергетске, еколошке и заштитне основе опстанка целокупне људске цивилизације и да буде јединствена и синергична логистичка платформа за одговоре на нека од најважнијих питања данашњице – енергије, енергетске ефикасности, животне средине, ризика, проблематике ванредних ситуација и заштите на раду.

Сајам енергетике је респектабилна сајамска манифестација са УФИ лиценцом, највећи годишњи регионални скуп компанија, корпорација, предузећа, институција и професионалаца у секторима електричне енергије, угља, нафте и гаса, обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и рударства, регионални интегративни предводник у повезивању свих сегмената и фактора енергетског сектора у региону и овом делу Европе уопште.

Програмску окосницу сајма чине производња и експлоатација, обогаћивање, дистрибуција, транспорт, складиштење или непосредно коришћење и постојећих и потенцијалних природних ресурса и извора енергије, али и научно-истраживачки рад, паметне технологије, уштеда енергије, енергетска ефикасност, образовна подршка и све друге области које су део енергетског темеља и покретач целокупног привредног и јавног живота земље и региона.

У контексту актуелних капиталних пројеката у сектору гасне инфраструктуре, те ревитализације и реструктурирања капацитета у секторима фосилних горива, ова репрезентативна специјализована сајамска манифестација посебно акцентује обновљиве изворе енергије и унапређење енергетске ефикасности.

У излагачком програму учествују бројне компаније и институције које покривају широк спектар енергетских сектора и делатности, од капиталних попут Србијагаса – Нови Сад, који промовише своје актуелне пројекте, преко производних као што су Сител – Микроелектроника, Енел – Југотраде, EWG и Meter and Control, специјализованих у производњи паметних бројила за домаћинства и индустрију, и у области софтвера за даљинско управљање потрошњом електричне енергије; или Bes Heat Pump из Сенте, која представља производњу и развој топлотних пумпи робне марке Бес, одрживу експлоатацију обновљивог извора енергије и индустријску аутоматизацију помоћу рачунских система команде; или Kness Group из Украјине, са својим соларним енергетским пројектима; па до већ светски признатог H Bridges удружење студената Електротехничког факултета, који промовише награђене пројекте својих студената из области енергетске ефикасности…

Покровитељ Сајма енергетике је Министарство рударства и енергетике Републике Србије.

Sajam energetika i EcoFair

ECOFAIR, међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса, посвећен је системима и механизмима заштите животне средине са посебним акцентом на „циркуларној“ и „зеленој“ економији, индустрији рециклаже, управљању отпадом, комуналним технологијама, заштити природе и заштити природних ресурса од загађења.

Тематски оквир сајамске агенде потцртава еколошки прихватљиво понашање као начин живота. У најави су акценти на финансирању и управљању пројектима у сектору заштите природне средине, инвестиционим пројектима и управљању отпадом, пречишћавању и управљању отпадним водама у Србији, индустријској безбедности. Посебан сегмент чине домети домаћег законодавства (са капиталним финансијским ефектима), јер се чак 30 одсто нормативног дела преговарачког процеса у ходу приближавања Европској унији односи на еколошку проблематику.

И овај сајам покрива читав спектар делатности излагача и интересовања посетилаца, попут промоције програма озелењавања Србијашума; уређаја за запрашивање комараца, електричних усисивача за сакупљање лишћа, малих возила за одношење смећа Градске чистоће; комуналног асортимана најновије генерације Пластик Гогића из Инђије или електричних бицикала и рикши фирме E-prime, које ће на стази у хали чак моћи и да се пробају и сл.

Покровитељ Сајма екологије је Министарство заштите животне средине Републике Србије. 

112 EXPO, међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду, представља презентацију свих друштвених и привредних потенцијала намењених супротстављању непредвидивим и неочекиваним ванредним догађајима и ванредним ситуацијама које угрожавају људске животе и имовину. Бави се превенцијом и заштитом људи и имовине од природних катастрофа и непогода и људског немара, те безбедношћу и здрављем на раду и хитним медицинским збрињавањем. Ради се, између осталог, о специјалним ватрогасно-спасилачким возилима и справама за детекцију и гашење пожара и спасавање, апаратима и опреми за реаговање у ванредним ситуацијама, мерење и детекцију у случају техничко-технолошких акцидената, опреми за спасавање, безбедности радног места и производа. Посебно место излагачи поклањају средствима и опреми за личну и колективну заштиту на раду.

Као примери излагачке агенде на сајму 112 Expo могу да послуже Horoszcoop из Сенте, овлашћени заступник и сервисер за Магирус ватрогасна возила и лестве, Pioneer пумпе високог учинка и Херос ватрогасна возила; Ватроспрем производња Београд, специјализовано предузеће за производњу ватрогасних возила, противпожарних апарата, комуналних возила и др.; Албо из Земуна, који представља личну заштитну опрему, пружање стручне помоћи при избору опреме и комплетне постпродајне услуге, или Рингтел, Београд, који се бави телекомуникацијама и услугама за ватрогасце, ИП телефонијом и услугама за кол центре…

Покровитељ манифестације је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

СЕРВИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Радно време сајмова је од 10 до 17 часова.

Улаз за посетиоце је бесплатан.

Излагачи и посетиоци су дужни да се придржавају актуелних епидемиолошких мера.