УДРУЖЕЊЕ „БИОГАС“ је репрезентативно удружење које окупља преко 30 чланова, који поседују 14 електрана на биогас, са укупним инсталисаним капацитетом преко 14,4 МW, али и друге институције и компаније које су директно или индиректно повезане са овом технологијом или планирају изградњу биогасних електрана.

Удружење Биогас је активан партнер немачког удружења Fachverband Biogas e.V. али и члан европске биогасне асоцијације EBA – European Biogas Association.

Удружење Биогас ће на предстојећем сајму представити своје планове за наредни период, са акцентом на услуге које пружа члановима – редовно информисање о свим новостима, технологијама, стручним скуповима и студијама које могу бити корисне за њихово пословање. Део понуде члановима су обуке, као и стручно усавршавање у сегменту коришћења обновљивих извора енергије и управљању биогас постројењима.

Удружење жели да помогне новим члановима који планирају да граде постројења, те да им пренесе искуства која поседују компаније чија постројења већ раде, да им омогући контакте и пружи корисне информације на пољу одабира технолошких решења, коришћења сировина, одабиру модела финансирања пројекта, као и подршку у сарадњи са надлежним институцијама Републике Србије.

Удружењу Биогас је у јуну 2019. године потписало уговор о партнерству са Немачком Биогас Асоцијацијом, која је препознала потенцијал подршке развоју биогасног сектора у Србији.