Предузеће SOP – INTERNATIONAL из Кршког, Словенија, има 60 година искуства на подручју консалтинга, пројектовања, израде и монтаже технолошке опреме за површинску заштиту производа од метала, пластике и дрвета.

Компанија препоручује своје линије за лакирање које се састоје се од:

  • система за предобраду површина
  • система за наношење покривних материјала (прашно лакирање, течно лакирање, катафоретско лакирање)
  • система за сушење и хлађење
  • транспортног уређаја
  • и опреме за чишћење отпадних вода и ваздуха.