Kexport кластер, Мађарска

Мађарски кластер KEXPORT основало је 26 компанија као мрежу сарадње и пружања стручног знања и технологија у широком спектру еколошких решења на иностраним тржиштима. Стратешки циљ кластера је промовисање сарадње између предузећа, међународног заједничког маркетинга производа и услуга и истраживања тржишта ради проналажења могућности за спољну сарадњу и афирмацију заједничких пројеката. На сајму EcoFair 2018. кластер ће бити заступљен са пет мађарских компанија.

PANDAN Kft је компанија чија је основна делатност производња елемената за расхладне торњеве, модула за постављање цеви, сепаратора ламела, пластичних медија за третман воде, пластичних материјала за паковање, рециклажа пластике. Поред пречишћавања воде и ваздуха, те хлађења, компанија се бави и трговином пластичним отпадом. На EcoFairu 2018. очекује контакте са партнерима, пре свега у сектору пројеката за пречишћавање воде и расхладних торњева.

MIKROLIN HUNGARY Kft се бави пластичном масом – рециклажом пластике, производним отпадом, сортирањем, брушењем, екструзијом. Компанија је постала специјалиста за рециклажу пластичног отпада, који се рециклира и претвара у различите готове производе за грађевинарство, амбалажну и пластичну индустрију. Производи су намењени ширем европском тржишту.

AGRIAPIPE Kft је компанија специјализована у областима истраживања, пројектовања и реализације оптималних решења цевовода. То подразумева консултантске услуге, реновирање, инспекцију, чишћење најсавременијим методама те високотехнолошку опрему. На EcoFairu 2018. очекују партнере у сектору цевовода за питку воду, за канализацију, гас, уље итд., у области одржавања и обнове цевоводне инфраструктуре брзим и исплативим NO DIG технологијама, те у области грађевинарства у пројектима за обнављање цеви.

PALOTA ENVIRONMENTAL Kft се бави индустријским и другим активностима (трговина, малопродаја и домаћинство) у сектору опасног отпада и отпада који захтева посебан третман. У те активности укључено је и генерисање енергије из отпада спаљивањем неопасног органског отпада као и производња горива која се добија од отпада, складиштење на терену и третман течног опасног отпада, развој уређаја за пречишћавање отпадних вода (загађених тешким металима и токсичним елементима), технологија оксидације влажног ваздуха за пречишћавање отпадних вода са високим садржајем органског материјала и токсичних компоненти, управљање опасним отпадом – сакупљање и транспорт итд. Компанија нуди и услуге уклањања отпада директно индустријским и јавним купцима, што укључује планирање система третмана (чишћење, инсталације, рад, тестирање, контрола).

AKUSZTIKA Kft је једна од највећих акредитованих лабораторија за тестирање у земљи, а пружа широк спектар инжењерско-стручних услуга у целој области заштите животне средине и здравља на раду. Акредитована је за различита мерења животне средине (емисије извора загађења ваздуха, амбијенталног ваздуха, вибрација и буке, тла, површинских и подземних вода, канализација, комуналног и инертног отпада). Има акредитоване здравствене радионице за проблематику буке, вибрација, климатизације на радном месту, осветљења, ваздуха, дизајнира задатке у сектору смањења шума и мапирања буке, има могућност техничке интервенције у погледу прегледа, планирања заштите околне, планирања управљања отпадом, опоравка од катастрофа итд.