Пољска компанија EQUIPO европски је лидер у сектору механичког и биолошког третмана комуналног чврстог отпада, снабдевач и генерални извођач најнапредније опреме у овој делатности.

Има веома добру техничку основу и знања која су резултат дугогодишњег искуства у области штампарства и управљања отпадом, а нуди и веома специфичне услуге, које су врло важан сегмент продаје индустријске опреме. Опрема је најважнији елемент у постројењу. Стање опреме зависи од бројних параметара и једино је права гаранција за услуге, али и најјефтинији начин заштите инвестиције.

Equipo