Поводом светског дана сајамске индустрије, у којој представља уваженог и успешног члана, Београдски сајам настоји да, са своје стране, промовише вредности и бенефите које ова делатност нуди.

Светски дан сајмова (Global Exhibitions Day – GED) је годишњи догађај који организује УФИ, Глобална асоцијација изложбене индустрије, сваке прве среде у јуну.

Као глобална платформа, ГЕД промовише предности и значај изложби пред доносиоцима политика, пословним субјектима и широм јавношћу. Истиче улогу изложби у покретању економског раста, стварању радних места и унапређењу пословних односа.

Овај дан препознаје труд и посвећеност оних који су укључени у изложбену индустрију, укључујући организаторе, локације, пружаоце услуга и учеснике. Признаје отпорност и прилагодљивост индустрије, нарочито у изазовним временима.

ГЕД укључује различите догађаје, како физичке тако и виртуелне, који пружају могућности за умрежавање, учење и дељење најбољих пракси. Ови догађаји често укључују вебинаре, панел дискусије, кампање на друштвеним мрежама и друге интерактивне активности. Global Exhibitions Day обично обухвата низ активности као што су индустријски форуми, едукативне сесије, иницијативе на друштвеним мрежама и кампање за подизање јавне свести. То је прилика да се заједница изложбене индустрије окупи и прослави заједничке успехе, док истовремено гледа ка будућим приликама и иновацијама.

У ГЕД-у активно учествују изложбе, сајмови и професионалци из индустрије широм света. Глобална природа овог дана одражава међународну ширину и сарадњу својствену у изложбеној индустрији.

Тематско гесло овогодишњег ГЕД-а је „Изложбе су катализатори одрживе будућности“. Ова тема директно сугерише да: Изложбе подстичу напредак (изложбе су платформе за дискусију, креирање и приказивање решења за наше универзалне изазове); Изложбе олакшавају привредни раст (изложбе су мотори економског раста, повезују индустрије и подстичу отварање нових радних места); Изложбе су одржив начин пословања (изложбе су одржив начин покретања пословања и развоја, окупљања заједница на једном месту и управљања нашим утицајем на животну средину); Изложбе повезују људе (изложбе су градитељи заједнице, окупљају људе лицем у лице да се повежу, сарађују и доприносе).

Утицај глобалне изложбене индустрије, која на овај дан обележава своје успехе и трендове види се из више статистичких показатеља.

Током 2023. године у оквиру УФИ-ја пословало је чак 4,8 милиона компанија, које су активирале 147 милиона квадратних метра излагачког простора. Изложбене просторе широм света посетила су 353 милиона посетилаца. Укупни директни, индиректни и индуковани пословни резултат био је 299 милијарди евра (334 милијарде долара), а допринос глобалном БДП-у био је 179 милијарди евра (201 милијарда долара). Индустрија је активирала 3,4 милиона радних места, директно или индиректно подржаних од изложбене, односно сајамске индустрије под окриљем УФИ. Просечан утицај, трошак по компанији излагачу био је 62.900 евра (70.400 долара).

У такво глобално сајамско пословно окружење Београдски сајам се укључио својим изузетним доприносом пре свега домаћој привреди:

– Укупни економски ефекти пословања Београдског сајма у 2023. години процењени су на 18,3 милијарде динара вредности продате робе и услуга; 4,5 милијарде динара бруто додате вредности; 1.744 радна места и 3,2 милијарди динара укупних пореских прихода.

– Потрошња посетилаца заједно са оствареним прометом излагача на Сајму имала је директан ефекат на раст тражње у земљи од 12,38 милијарди динара, раст бруто додате вредности од 1,8 милијарди динара и укупно 766 радних места.

– Излагачи и посетиоци су, мимо тога, за смештај, исхрану и пиће, транспорт, забаву, трговину те остале потребе потрошили преко две милијарде динара.

– Ови индиректни ефекти пословања Сајма су за последицу имали прираст БДВ за додатних 1,9 милијарди динара. Укупан износ потрошеног новца за смештај излагача и посетилаца Сајма у 2023. години премашио је 1,6 милијарди динара, с тим да је само потрошња страних туриста који су тим поводом посетили Београд била око 1,3 милијарде динара.

– Чисто директни ефекти пословања Београдског сајма у 2023. на пореске приходе процењени се на 2,2 милијарде динара, тако да је укупан порески ефекат његовог пословања процењен на 3,2 милијарде динара.

– Сваки допринос од једног динара остварен унутар Београдског сајма резултирао је додатним повећањем од 2,5 пута у економији. Запослени који су ангажовани у оквиру сајамских активности генерисали су ефективно још једно радно место, док се продаја роба и услуга директно повезана са сајамском делатношћу рефлектује у повећању од 1,5 пута у економији.

– Надаље, сваки динар који се директно инвестира или потроши у сајамској индустрији генерише додатну вредност од 1,48 динара у облику пореза и доприноса.

Београдском сајму честитке поводом дана свих сајмова света.