На Сајму образовања и наставних средстава 2ТМ ће представити универзитетске студије у Словенији, за које се не плаћа школарина за грађане Србије, Црне Горе, Македоније и Босне и Херцеговине, на основу њихових билатералних споразума са Словенијом. 

2ТМ нуди:

  • Стручне консултације о избору правог програма студирања
  • Руовођење процесом пријављивања И неопходне документације
  • Припрема документације за регистрацију привремене дозволе боравка
  • Курсеве словеначког језика

2ТМ истакао се као успешан посредник који се бави комплетном бирократијом (студент дође у Словенију само једном, на крају процеса пријављивања) , пружа све информације на једном месту уз 100% успешности уписа за своје клијенте.