Основна делатност ЈКП ГСП „Београд“ је превоз путника у градском и приградском саобраћају.

То је данас највећи градски превозник у окружењу, који са око 5.700 запослених и 1.207 возила у инвентару, свакодневно успешно обавља функцију јавног градског превоза двомилионског Београда. Систем јавног превоза у Београду чини 168 линије, од чега на 105 линија раде возила ЈКП ГСП „Београд“ (11 трамвајских, седам тролејбуских, један е-бус и 85 аутобуских). Укупна дужина мреже линија на којој раде возила овог предузећа износи 1.509 километара.

Поред редовног саобраћаја, на 16 линија обавља се превоз деце и на 16 рута мини-бус линија превоз деце са посебним потребама и ометених у развоју до дневних боравака, а ГСП ради самостално и на шест сезонских линија. Возилима ЈКП ГСП „Београд“ радним даном се превезе око милион и седамсто хиљада путника. Највеће учешће има аутобуски подсистем, следе га трамваји, и на крају тролејбуски подсистем.

ЈКП ГСП БЕОГРАД

Електробуси у Београду

Крајем јуна 2016. године у Београд су стигли први аутобуси на електрични погон. Тако је наша престоница прва у региону добила модерно, енергентско-еколошки најсавременије возило за јавни градски превоз. Пројекат набавке нових електрбуса ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао у сарадњи са Секретаријатом за заштиту животне средине и Секретаријатом за саобраћај града Београда.

Техничке карактеристике електробуса су: дужина 12 метара, капацитет 80 путника, укупна снага вучних мотора минимално 120 kW; возило је са рекуперацијом електричне енергије, што значи да у фази кочења допуњава своје батерије; мотори несметано раде у условима спољашње температуре од -20 до +50°Ц; време пуњења на терминусима је само 10 минута и електробус је спреман за вожњу наредних 20 км; емисија штетних материја је нула – потпуно еколошко возило. Пет електричних аутобуса допринеће смањењу загађивања ваздуха у Београду и заштити животне средине.

Електробуси саобраћају на линији ЕКО 1 (Вуков споменик-насеље Белвил).

И набавка пет аутобуса на електрични погон је део пројеката континуиране обнове возног парка ГСП, које реализује Скупштина града, а у циљу обезбеђења што квалитетнијег превоза Београђана.