Од 21. до 28. октобра 2018. године под геслом ЈЕДНАКИ – Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања представиће се на Београдском сајму у хали 3А на простору од 1.000 м2.

Циљ представљања Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је информисање јавности о активностима које у оквиру надлежности Министарство спроводи ради унапређења квалитета живота свих грађана. Све хале Београдског сајма су прилагођене за неометан приступ особама са инвалидитетом.

У оквиру штанда Министарства обезбеђен је изложбени простор на којем ће бити изложене слике и друга уметничка дела чији су аутори особе са инвалидитетом, као и стаклене витрина у којима ће бити изложене рукотворине, накит и различити производи које су такође израдиле особе са инвалидитетом и корисници Установа социјалне заштите.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у 2018. години финансирало реализацију бројних стратешких пројеката у области приступачности, међу којима је и адаптација објеката Београдског сајма чиме ће цео објекат по први пут од оснивања постати доступан омогућавањем несметаног кретања особама са инвалидитетом кроз све хале Београдског сајма.

На Београдском сајму у оквиру штанда Министарства  представиће се:

  1. Национална организација особа са инвалидитетом – НООИС
  2. Удружење предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом Републике Србије – УИПС
  3. Републички завод за социјалну заштиту
  4. Комора социјалне заштите
  5. Асоцијација центара социјалне заштите
  6. Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање
  7. Национална служба за запошљавање
  8. Инспекторат за рад
  9. Републичка агенција за мирно решавање радних спорова
  10. Управа за безбедност и здравље на раду

Током Сајма ће кроз бројне радионице, културно-уметничке програме, округле столове и слично особе са инвалидитетом представити свој рад и рад свих 35 Савеза и 565 удружења ОСИ из целе Србије, а учествоваће и гости из земаља региона.