ФЦЦ је интернационална компанија и једна је од водећих компанија у области управљања отпадом у централној и источној Европи.

Као део ФЦЦ-а, ФЦЦ ЕКО је члан важне светске групације за пружање комуналних услуга. Циљ компаније је да понуди свеобухватне услуге у области управљања отпадом. Пословне активности подразумевају услуге сакупљања комуналног отпада општинама и приватним компанијама, али и остале комуналне услуге: чишћење улица, одржавање у зимском периоду, одржавање зеленила и друго.

 

Компанија послује у осам замаља централне и источне Европе: Чешкој Републици, Аустрији, Словачкој, Мађарској, Пољској, Румунији, Бугарској, а од 2006. године почела је са радом и филијала у Србији, чији је слоган и мисија „Servis for the Future“ – Сервис за будућност.