Фонд за иновациону делатност Републике Србије је специјализована институција за пружање подршке иновационој делатности и управљање финансијским средствима за подстицање иновација.

Намера Фонда је да допринесе укупном развоју иновација применом различитих финансијских инструмената којима се подстиче оснивање нових технолошких предузећа и јачање постојећих, њихово усмеравање ка тржиштима капитала и привлачење директних улагања у високе технологије и развој.

Циљ Фонда је да унапређује везе између истраживања, технолошког развоја и привреде, и да подстиче и подржава развој иновативних технологија.

Фонд за иновациону делатност расписао је нови јавни позив кроз који ће доделити 4,1 милион евра за подршку иновативним активностима малих и средњих предузећа: Програм раног развоја и Програм суфинансирања иновација.

За овај јавни позив, који је отворен до 1. јула 2019. године, средства су обезбеђена из ИПА пројекта „Развој нових производа и услуга кроз комерцијализацију истраживања у малим и средњим предузећима“.

Програм раног развоја намењен је микро и малим предузећима, која послују не дуже од три године, а која развијају технолошку иновацију за којом постоји потреба на тржишту. Иновативни пројекти предузећа се суфинансирају у износу од 80 хиљада евра.

Програм суфинансирања иновација намењен је микро, малим и средњим предузећима којима су потребна значајна финансијска средства за реализацију развојног циклуса технолошких иновација и покривање високих трошкова за пренос истраживања у комерцијално одржив производ. Иновативни пројекти предузећа се суфинансирају у износу од 300 хиљада евра.

Пријаве иновативних пројеката подносе се путем портала Фонда за иновациону делатност.

Од почетка рада до данас, на осам јавних позива кроз све програме Фонда поднето је 1.300 пријава иновативних пројеката. Укупно је одобрено 15,8 милиона евра за 352 пројекта, које су реализовала 288 предузећа и 59 научно-истраживачких организација.

Фонд за иновациону делатност представиће се на 63. Међународном сајму технике и техничких достигнућа, у организацији и под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Овом приликом, представиће актуелне програме као и успешне пројекте предузећа који су финансијски подржани кроз ове програме.