Факултет ветеринарске медицине један је од учесника овогодишњег Сајма образовања и наставних средстава. Посетиоцима ће представити различите области у којима се примењује ветеринарска медицина, малу и велику праксу, контролу квалитета и безбедности хране животињског порекла, начин студирања и могућности које студенти имају после дипломирања.

Факултет ће посетиоцима предсатвити и кратак филм о Факултету, део наставних уџбеника, као и део колекције Анатомског музеја ФВМ, једног од четри регистрована природњачка музеја у Србији.