На Београдском сајму се од 12. до 14. октобра одржавају две сродне и веома значајне манифестације – 12. Међународни сајам енергетике и 13. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – EcoFair. Учесници ових пословних манифестација су излагачи који представљају значајан део привреде из енергетског и еколошког сектора.

АМБИЕНТЕ

АМБИЕНТЕ је предузеће за инжењеринг и консалтинг из области животне средине са сопственом интерном лабораторијом за хемијске, биолошке и друге анализе животне средине.

Њихова прича почиње пре више од 30 година, када је заштита животне средине почињала да буде питање закона. Настали су у Италији, у земљи у којој су се закони о животној средини у овом периоду развијали вртоглавом брзином и где су морфолошке карактеристике подручја, која варирају у свом облику и у великој мери су антропогенизована, посебно сложене. Свакодневна конфронтација са новим проблемима дала им је јединствено искуство које стављају на располагање предузећима и институцијама. Ослањају се на рад и ентузијазам више од 200 техничара, стручњака из разних техничких, правних и економских дисциплина.

Њихова седишта се налазе у различитим областима, спремна да са посебном стручношћу одговоре на потребе територије целе државе. Захваљујући властитом искуству, стручности и посвећености, спремни су да се ефикасно суоче са све већим захтевима животне средине европских земаља, укључујући и оне ван Европске уније.

На EcoFairu 2016. желе да представе своје моделе дизајнирања животне средине у складу са главним европским директивама.

CINK HYDRO ENERGY

CINK Hydro Energy је произвођач опреме за микро, мини и мале хидро електране капацитета до 5MW по агрегату и, као једна од само неколико компанија на светском тржишту, има знање и искуство које је неопходно за реализацију и испоруку свих важнијих врста турбина као што су Crossflow, Kaplan, Pelton и Francis. Ниједна компонента није урађена ван Европе.

Од модернизације 2005. године CINK Hydro Energy произвео је развио и инсталирао више од 250 турбина у 25 земаља широм света у укупном инсталираном капацитету већем од 175MW. Штавише, CINK Hydro Energy специјализирао је не само деривационе мини хидроелектране него и на питкој води, системима за наводњавање и постројењима отпадних вода.

Услуге компаније укључују, између осталог, контролу склопова, супервизију монтаже – инсталације турбине, пуштање у рад, онлајн техничку помоћ, обуку особља за рад у МХЕ, одржавање и врхунску гаранцију и одржавање и у послегарантном периоду експлоатације, а све обезбеђено по ИСО стандардима 9001:2001 и ИСО 14001:2004 са одговарајућим сертификатима.

JAKOB BECKER

Компанија JAKOB BECKER ДОО послује на територији Руме од 1998. године. Године 2007. постаје део мултинационалне компаније Jakob Becker GmbH & Co. KG, Мехлинген, Немачка. Матична компанија има стогодишње искуство у раду на пословима из области управљања отпадом и заштите животне средине, а своју делатност је проширила и у друге земље: Аустрију, Пољску, Чешку, Италију, Белорусију, Хрватску и Србију, на преко 60 локација.

У Србији је компанија Jakob Becker специјализована на пословима извоза опасног и индустријског отпада у инострана постројења за збрињавање, с обзиром на то да за наведени отпад не постоји адекватно решење у Србији. Међу првима у Србији су почели да се баве извозом отпада. Поред тога, врше и збрињавање неопасног отпада, у сарадњи са овлашћеним домаћим оператерима.

Дугогодишње искуство у области заштите животне средине омогућава им да пруже широку палету услуга, од проналажења најекономичнијег и еколошки најприхватљивијег решења за збрињавање опасног и неопасног отпада, до израде свих неопходних докумената за извоз, координације са свим надлежним министарствима, претходне припреме (паковања и обележавања) отпада у складу са законском регулативом, као и пружања свих консултантских услуга из области заштите животне средине и управљања отпадом.

Спремни су да преузму бригу и одговорност за решавање проблема индустријског, опасног и неопасног отпада који се генерише код привредних субјеката, на начине који кроз правилно сагледавање и стратешко управљање могу бити умногоме оптимизовани и у свему у складу са законским прописима.

Jakob Becker д.о.о. ће излагати на штанду Удружења „Храбри чистач“, чији је члан.

КОНЧАР

Основна делатност Групе КОНЧАР је производња опреме и постројења за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије, као и опреме за примену у подручју транспорта и индустрије.

Групу Кончар данас чини Кончар – Електроиндустрија (матица) те 17 зависних и једно придружено друштво. Годишња продаја износи око од три милијарде куна, од чега је половина у извозу. Током година производи Кончара извезени су у више од 100 земаља на свим континентима. Стратегија компаније је даљњи развој и повећање производње у складу са захтевима тржишта, с посебним нагласком на властити развој и друштвено одговорно пословање.

На сајму Енергетика 2016, у хали 1, штанд број 1108, Кончар се представља производним програмом опреме и постројења за производњу и пренос електричне енергије.

На плакатима на изложбеном простору Кончара биће представљено 145 kV, плином изоловано, металом оклопљено постројење K8D.6-N. Производ је развијен у Кончару, а својом модерном и поузданом концепцијом, чијом применом се знатно смањује утицај околине на елементе постројења и чиме се повећава поузданост и значајно смањује потреба честих периодичних одржавања.

НАЦИОНАЛНИ КЛАСТЕР БЕСПИЛОТНИХ ЛЕТЕЛИЦА (НКБПЛ)

Национални кластер беспилотних летелица и блиских сектора (National Unmaned Aircrafts Vehicles – UAV) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано са циљем остваривања одрживог развоја и коришћења беспилотних летелица у Србији и иностранству.

На сајму ће представити више модела и беспилотних летелица. Корисници услуга у овој области су веома разнолики: државне институције из различитих области – енергетике, железничког и друмског саобраћаја, шумарства, сектора за ванредне ситуације; компаније приватног сектора из различитих области – саобраћаја, логистике, енергетике, информационих технологија; продукцијске куће – за потребе различитих снимања кадрова из ваздуха; различити фестивали и манифестације – музички фестивали (Exit, Гуча, Beerfest), Београдски маратон, Новосадски маратон…; осигуравајућа друштва.

Примена беспилотних летелица, као нових и напредних савремених технологија, у многим областима значајно решава многе проблеме и поједностављује задовољење тржишних/комерцијалних потреба и извршавање специфичних задатака.

НЕТ ИНВЕСТ

НЕТИНВЕСТ је компанија специјализована за развој, пројектовање и консалтинг у области хидроелектрана, соларних електрана, ветропаркова и smart grid система, укључујући претходне студије оправданости, просторно планирање и прибављање свих дозвола за пуну експлоатацију. Више од 20 инжењера пружа најбоље решење за клијента – од консултовања у раној фази па до опција „кључ у руке“.

Нетинвест као компанија поседује велике лиценце за пројектовање далековода, трафо станица и објеката висине преко 50 м, који су у надлежности министарстава грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Компанија ће на сајму представити своју делатност кроз низ експоната, метеоролошких стубова, соларних панела, система за smart house, као и система јавне расвете. Систем за паметне куће компаније Vantage, чији је Нетинвест заступник за Србију, представља иновацију на нашем тржишту у овој области.

НОВА ОПРЕМА, НОВИ САД

Предузеће „Нова опрема“ из Новог Сада бави продајом машина, прикључака и опреме за зимско одржавање у комуналној привреди.

На сајму ће бити изложено мултифункционално возило опремљено прикључцима за експлоатацију у комуналној привреди са применом у сва четири годишња доба, реномираног светског произвођача Karcher из Немачке, и опрема за одржавање у зимским условима произвођача Лешник из Словеније.

Биће ексклузивно представљено комунално возило MIC 34 са прикључцима, немачког произвођача Karcher, које се први пут представља на овим просторима после светске премијере у области комуналне привреде. Возило је, иначе, продато и учиниће један град у Србији лепшим и чистијим.

SKF COMMERCE

Кроз искуства у пет индустријских области, прикупљаних више од 100 година, СКФ доноси иновативна решења и производе како произвођачима опреме тако и крајњим корисницима у свим главним индустријским гранама широм света.

Ових пет области обухватају котрљајуће лежајеве и лежајне јединице, заптивке, системе подмазивања, мехатронику (комбинујући механичке и електронске компоненте у целину) и широки опсег услуга од 3Д рачунарског моделовања, напредних техника праћења стања и поузданости система па до услуга оптимизовања управљања производним ресурсима. Глобално присуство обезбеђује СКФ корисницима униформне стандарде квалитета и доступност производа и услуга широм света.

Као једина компанија из области котрљајућих лежајева која има своју производњу заптивки, СКФ је лидер и глобални испоручилац ротационих, статичних и заптивки са повратним кретањем. СКФ је и водећа компанија у области производње и развоја котрљајућих лежајева и лежајних јединица. Најбољи пример је SKF Explorer серија лежаја, која има до три пута дужи сервисни век од стандардних котрљајућих лежаја. Трење и хабање су нераздвојни пратиоци система и машина. На њих се сваке године троше огромне количине природних сировина и ресурса. СКФ системи подмазивања помажу да се смање ови губици и сачува наше окружење и ресурси. И још, интегришући механичке, електронске и информационе технологије, СКФ инжењери омогућавају корисницима развој нове генерације паметнијих производа. Котрљајући лежајеви опремљени сензорима, линеарне и ротациони актуатори, линеарне вођице и други производи омогућавају повећање функционалности, редукују тежину и смањују утицај на човекову околину.

СКФ јединствени алати и знање у области динамичких симулација, науке о материјалима, процеса хабања и подмазивања, праћења стања машинских система могу помоћи од самог почетка, додајући вредност производу и на тај начин одвајајући кориснике од конкуренције.

UMBRA SOFTWARE

UMBRA SOFTWARE се примарно бави контролом и аутоматизацијом индустријских процеса. То су SCADA системи, аутоматизација у индустрији, пројектовање, спецификација и испоруку опреме, инсталирање опреме и монтажа, пуштање у рад и обука.

Такође, нуде производе за аутоматизацију и интеграцију техничких и технолошких система.

На Сајму енергетике, UMBRA Software представља надзорни програмски пакет Power Monitoring Expert фирме Schneider Electric. Power Monitoring Expert омогућава праћење потрошње електричне енергије у индустрији, за велике комерцијалне и индустријске зграде, дата центре, здравствене установе и комунална предузећа.

Систем нуди интеграцију WAGES (Water, Air, Gas, Electricity, Steam) мерења. Праћењем потрошње енергената могуће је смањити потрошњу и трошкове, избећи застоје и побољшати ефикасност.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ

Завод за заштиту природе Србије, као највиша државна стручна кућа за заштиту природе, реализује делатности у циљу проучавања и заштите природних добара и ресурса. У пословима очувања природе Завод примењује најсавременије моделе и мере заштите природе у сарадњи са домаћим и међународним научним и стручним институцијама и невладиним организацијама. Уважавајући најновија научна достигнућа и принципе заштите био и гео диверзитета, стручњаци Завода примењују интегралне и интердисциплинарне методе очувања и унапређења заштићених подручја и природних ресурса.

Заштита природних добара заснива се на обављеним комплексним истраживањима и валоризацији одређеног подручја и изради студије којом се утврђују категорије, мере и режими заштите. У Србији је на овај начин заштићено 467 подручја укупне површине 578.429 ха, односно 6,53 одсто територије. Стручњаци Завода редовно прате стање заштићених подручја, учествују у изради пројеката њихове заштите, санације, уређења и одрживог коришћења, учествују у изради просторних и урбанистичких планова, издају услове заштите и дозволе за сакупљање врста које су под контролом промета и реализују образовне програме за унапређење капацитета у заштити природе и ширења свести јавности о значају очувања природних ресурса.

На овогодишњем сајму EcoFair Завод ће на свом штанду и учешћем у конференцијском програму сајма („зелена сала“, 13. октобар 2016, од 10:40 до 11:15 часова) представити најновије резултате у истраживањима и мониторингу заштићених подручја на примеру ревизије националних паркова и нових открића у спелеолошким истраживањима система Увачких пећина и Церјанске пећине, као и најновијих издања заснованих на праћењу врста водоземаца, вилин коњица и птица северне Шумадије. Сви посетиоци промоције пројеката Завода за заштиту природе Србије имаће прилику да добију комплет издања које ћемо овом приликом представити.

На штанду Завода за заштиту природе Србије посетиоци Сајма имаће прилику да у разговору са стручњацима Завода сазнају могућности и моделе сарадње у области заштите и унапређења природне баштине и кроз представљене експонате екосистеме у нашој земљи.