Удружење Пермакултура Србије

Удружење Пермакултура Србије бави се развојем и подстицајем пермакултуре у Србији, Европи и свету, међусобним повезивањем пермакултурних организација и појединаца у Србији и умрежавањем са сличним организацијама у региону и шире. Удружење је званично основано у Београду 14. априла 2014. године.

Пермакултура је грана еколошког дизајна, еколошког инжењеринга, интегрисаног управљања водним ресурсима, која развија одрживу архитектуру, регенеративна и самоодржива станишта и пољопривредне системе који су моделовани по узору на природне екосистеме.

Неки од циљева удружења, са којима ће и упознати посетиоце Сајма хортикултуре, су постепено увођење етичких и других принципа пермакултуре у конвенционалну пољопривреду, архитектуру, изградњу, урбанизам, екологију, енергетику и остале делатности.

Udruženje Permakultura Srbije