Нова фирма која ће излагати на Сајму хортикултуре на Београдском сајму – Тутор, свим посетиоцима сајма заинтересованим за нова решења на плану пејзажног дизајна и оплемењивања простора, представиће пројекат Одрживе баште – уређење ентеријера и екстеријера, о иновативним средствима и решењима за пејзажни дизајн и биодекорацију ентеријера.

Тутор