ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ ФАКУЛТЕТ Универзитета у Београду представља водећу и најстарију акредитовану високообразовну и научно-истраживачку институцију у земљи и региону из области хемијских технологија. Факултет укључује смерове: Биохемијско инжењерство и биотехнологија, Хемијско инжењерство, Органска хемија и полимерно инжењерство, Неорганска хемијска технологија, Инжењерство заштите животне средине, Графичко инжењерство, Текстилно инжењерство, Металуршко инжењерство, Фармацеутско инжењерство.

Технолошко-металуршки факултет посебну пажњу посвећује сарадњи са привредом, научно-истраживачком раду и трансферу технологија и знања. У циљу ефикаснијег деловања у тим областима, у оквиру факултета раде: Иновациони центар ТМФ-а д.о.о., Центар за чистију производњу, Центар за технологију воде, Центар за нанотехнологије и функционалне материјале, Центар за графичко инжењерство, Центар целулозне, папирне, амбалажне и графичке индустрије.

Иновациони центар ТМФ-а (ИЦТМФ) је основан 2009. као субјекат одговоран за активности истраживања и развоја, као и пројекте и сарадњу са привредом. Користећи сопствене научне и техничке потенцијале, ИЦТМФ развија иновације и прототипе, нове производе и услуге, уводећи знање и технологију у производњу, чиме се обезбеђује рационални и одрживи развој економије и друштва.

Главне делатности ИЦТМФ су: развој нових технологија и материјала, дизајн процеса, припрема техничке документације за конструкцију/реконструкцију индустријских постројења, студије изводљивости, студије утицаја на животну средину, припрема документације за ИППЦ дозволу.