Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду и Иновациони центар Технолошко-металуршког факултета у Београду д.о.о. на овогодишњем сајму Технике представиће своје резултате на заједничком штанду под покровитељством МПНТР.

Биће представљени резултати истраживања у оквиру пројеката финансираних од стране надлежног министарства, нови иновативни производи, резултати примене нанотехнологија у циљу добијања мултифункционалних материјала побољшаних својстава, нано-материјали за примену у биомедицини, заштити животне средине, електроници итд., потом нови материјали за израду соларних ћелија побољшаних својстава, фотокаталитички активни наноматеријали, легура Ал повишене чврстоће, алуминотермијско заваривање…

Студенти ТМФ-а ће представити своје резултате у оквиру пројекта студентске формуле који је рађен заједно са студентима Машинског факултета.