У савременом свету где привремени или стални прекид напајања представља велики економски губитак, обавеза је, али и потреба, сваког објекта, фабрике или пословног простора – постојање резервног напајања. ТЕХНОЛИНК агрегати се намећу као врхунско решење.

Технолинк д.о.о из Новог Сада је основана са намером да се пласирају иновативна и поуздана енергетска решења на тржишту. Временом компанија прераста у једног од највећих произвођача дизел електричних агрегата у Југоисточној Европи бележећи непрекидан раст од тренутка оснивања. Као тренутно једином домаћем произвођачу дизел агрегата, компанији је квалитет производње као и поузданост њиховог рада – императив.