Крушевачки специјализовани производно-сервисни центар СЕРВИС СЕКОМ-КВ опремљен је дијагностичким уређајима, алатима и опремом која омогућава производњу, сервисирање и одржавање специјалних возила и машина различитих намена из комуналне делатности (смећарска возила, цистерне, фекалне цистерне, рото смећари, специјалне надградње и прикључци) без обзира на марку и тип. Уз то, компанија Сервис Секом-КВ д.о.о. бави се и репарацијом коришћених машина, репарацијом хидрауличних компоненти (хидраулични цилиндри, хидрауличне пумпе и разводници), опреме и возила и њиховом продајом.

Servis SEKOM-KV

Производња, продаја и сервисирање комуналне опреме обухвата: надградње за сакупљање и превоз отпадака запремине од 5 м3 до 22 м3, аутоподизаче за транспорт контејнера величине од 1,6 м3 до 12 м3, цистернске надградње за превоз питке воде, цистернске надградње за чишћење и прање улица и поливање зелених површина, специјалне цистернске надградње за пражњење канализационих система (фекалци), специјалне цистернске надградње за пробијање и пражњење проточних система (Canal Jet), комуналну опрему и други сродни програм, обнављање старих надградњи (репарације, фарбање, замена старих делова…) итд.

Располажу сервисним возилима и преносном дијагностиком, тако да према захтевима клијента сервисирају возило на лицу места и у сваком тренутку, уз испоруку и уградњу оригиналних делова у веома кратком року. Поседују сервисно-дистрибутивни центар на територији Црне Горе.

Сертификовани смо по ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2008 стандардима за системе за управљање животном средином И ОХСАС 18001:2008 системом менаџмента за заштиту здравља и безбедности на раду.