Основне делатности предузећа РАСИНА ДОО, основаног 1996. године са седиштем у Београду, јесу производња и продаја полиестерских мерних и разводних ормара, продаја металних разводних ормара АББ, трговина електроматеријалом домаћих и страних произвођача, производња гребенастих прекидача у сарадњи са пољским предузећем Апатор с.а, пројектовање и шемирање разводних ормана, пројектовање електро-инсталација и извођење електро радова.