ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ „МЕЂУНАРОДНИ ТРАНСПОРТ“ због проблема недостатка професионалних возача, а ради ублажавања тог недостатка, организује обуку за возаче у међународном превозу терета и обезбеђује запослење након успешно завршене обуке.

Обука је пре свега намењена младим људима без искуства који имају минимум 21 годину и возачку дозволу за Б категорију. Кандидатима обуку финансирају чланови Удружења, односно њихови будући послодавци. После успешно завршене обуке кандидат се запошљава код послодавца који је финансирао његову обуку, при чему је у обавези да буде запослен код тог послодавца најмање 36 месеци након завршеног приправничког стажа од максимум шест месеци. Током приправничког стажа као и накнадно, кандидат има примања која су дефинисана већ приликом прихватања за финансирање обуке.

Обука возача спроводи се у три фазе и то: 1) Информативни разговор и тестирање, 2) Обука и полагање испита за добијање возачке дозволе Ц и/или ЦЕ категорије и теоријска и практична обука и 3) Полагање завршног испита.

Контакт је 063/318-136 (звати од понедељка до петка у периоду 8 – 16х). Ово је јединиствена прилика да млади људи стекну квалификацију без новца уз сигурно запослење са унапред дефинисаним условима рада.