У уторак 4. новембра, у Хали 1 Београдског сајма, свечано су отворени 17. Међународни сајам енергетике и 18. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – EcoFair. Ове године придружио им се 1. Међународни сајам комуналних технологија – ЦТФ.

Означавајући почетак рада ових манифестације у име и матичног Министарства и Министарства заштите животне средине, потпредседница Владе и министарка рударства и енергетике у Влади Републике Србије проф. др Зорана Михајловић инсистирала је на органској повезаности енергетике и екологије, називајући два надлежна министарства „сестрама“. Рекла је да само заједно ова два министарства могу да праве, дефинишу и реализују Зелену агенду.

„Могуће је да Србија има више електричне и топлотне енергије из обновљивих извора, могуће је и да и боље и јаче чувамо нашу животну средину, могуће је и да имамо много више заштићених простора, могуће је и да се успешније бавимо енергетском ефикасношћу, и све смо то доказали током претходне две године. Али, у контексту ова два сајма, важно је да се сретну сви, произвођачи са корисницима и потрошачима, и да се упознају са основама, са законодавним оквирима које је ова држава направила. Све може да се уради у нашој држави и нашим домаћинствима, само треба проверити како најбоље и најбрже“, рекла је она.

Министарка Михајловић је, потцртавајући да енергетски сектор вапи за инвестицијама, позвала и велике компаније присутне на сајму, укључујући и државне, да добро представе своје планове, јер заинтересованих за њих сигурно има.

Ирена Вујовић, министарка заштите животне средине у Влади Републике Србије, нагласила је да је Ецофаир значајан и због тога што јавност има прилику да се обавести шта Влада Србије чини у овој изузетно значајној области живота. Рекла је да је „Влада Србије прихватила Зелену агенду за западни Балкан и самим тим ми смо одредили наш правац. У претходном периоду донели смо изузетно важне законе и подзаконске акте.“

„Министарство заштите животне средине изузетно је посвећено побољшању квалитета ваздуха, унапређењу управљања чврстим отпадом и изградњи зелене инфраструктуре, односно недостајућој канализационој мрежи и постројењима за прераду отпадних вода. Мењали смо широм Србије котларнице у јавним установама, а ту могућност смо субвенционисали и грађанима кад су у питању индивидуална ложишта. Чистили смо дивље депоније, затварали старе и несанитарне депоније и те просторе озелењавали и рекултивисали. У циљу очувања природе проширивали смо територију под заштитом.

У сарадњи са европским партнерима реализовали смо пројекат сепарације отпада и едукације грађана у 17 градова и општина широм Србије“, нагласила је министарка Вујовић.

Малгожата Голињска, државна секретарка и заменица министра у Министарству за климу и животну средину Републике Пољске, и сама учесница пословног форума „Подстицање зеленог – Србија и Пољска ка паметној и еколошки прихватљивој економији“ у организацији Привредне коморе Србије, нагласила је да Пољска подржава Србију на њеном европском путу, укључујући и енергетски контекст. Рекла је да су климатске промене и заштита биодиверзитета универзални проблем који се решава удруженим снагама међународне заједнице. Као осми партнер Србије по обиму сарадње, Пољска у томе има значајан удео.

Исто тако, као земља са великим искуством у решавању тих проблема, Пољска је спремна да га подели са Србијом. „Од 2004. када смо постали чланица ЕУ изградили смо 1.000 постројења за пречишћавање отпадних вода, 100 постројења за прераду отпада…“, рекла је она наглашавајући да је свака инвестиција која чува природна национална богатства драгоцена.

Сајам енергетике је највећи годишњи регионални скуп компанија, институција и професионалаца у секторима електричне енергије, угља, нафте и гаса, обновљивих извора енергије, енергетске ефикасности и рударства.

Манифестација посебно акцентује обновљиве изворе енергије, унапређење енергетске ефикасности, инвестиције у енергетици. У међународном енергетском контексту наглашен је пословни и тржишни карактер сајма. То је прилика да се представе и повежу инвеститори, произвођачи опреме, ресорна администрација, финансијске институције, локална самоуправа и сви други релевантни па и они најбитнији чиниоци.

Сајам екологије Ecofair акцентује финансирање и управљање пројектима у сектору заштите природне средине, инвестиционе пројекте и управљање отпадом, пречишћавање и управљање отпадним водама, индустријску безбедност те домаће законодавство у вези са овом проблематиком. Суштина комплетне агенде ове сајамске манифестације је ултимативно захтевање и промоција еколошки прихватљивог понашања као начина живота.

Упоредо са овим двема манифестацијама одржава се и 1. Међународни сајам комуналних технологија – ЦТФ, који има пословно-едукативни карактер а циљ му је да повеже кључне актере у комуналним делатностима, произвођаче, купце, инжењерски кадар.

Сајмови ће бити отворени од уторка до четвртка, од 4. до 6. октобра 2022.

Радно време сајмова енергетике и екологије је од 10 до 17 часова.

Појединачна улазница кошта 400 динара, групна 250 динара, а паркинг у сајамском кругу плаћа се 150 динара по сату.