На Београдском сајму су први пут одржани писмени испити за слободна места у основним и прекршајним судовима.

Више од 900 кандидата је полагало испит за судије за 303 слободна места у 110 основних судова, а кандидати за судије прекршајних судова испит су полагали за 202 судска места.