Словеначки телекомуникацијски оператер НОВАТЕЛ на свом ће штанду представити три компаније:

  • Новател д.о.о. – који нуди услуге на подручју вандредних ситуацијах – АСК (динамично обавештавање), НОВТ4000 (диспечер центар), Fire drive (ватрогасна таблица) и сателитски интернет на руралним теренима;
  • Компас телекомуникације д.о.о. – стручњак за радијске везе;
  • Рингтел д.о.о. – Нователова фирма у Београду, која ће нудити све те услуге.