Расписивач / Наручилац / конкурса: ДП Београдски Сајам, Београд, www.sajam.rs

Спроводилац конкурса: Друштво архитеката Београда, Кнеза Милоша 7а/III, Београд, www.dab.rs

Управни одбор Београдског сајма је усвојио Одлуку којом даје сагласност да се путем јавног конкурса прибави идејно решење реконструкције и адаптације хала 7, 8. и 9. Београдског сајма. Програм конкурса обухвата:

  • идејно решење архитектуре и ентеријера објеката који се трансформишу и у оквиру којих се врши пренамена простора у конференцијски центар са изложбеним простором;
  • идејно решење партерног и саобраћајног уређења простора испред хала 7, 8 и 9 у циљу формирања свечаног пријемног платоа, као и пратећег паркирања.

Приликом доношења Одлуке о реконструкцији простора хала Управни одбор је имао у виду значај Београдског сајма као централне сајамске институције у нашој земљи и региону, досадашње учешће најзначајнијих имена српске архитектуре у пројектовању изложбених хала (архитекта Милорад Пантовић је освојио прву награду на конкурсу за идејни пројекат, 1953.), као и потребу да се до будућег изгледа хала 7, 8. и 9.  дође избором најбољих и најквалитетнијих архитектонских решења.

Циљ је да се путем јавног конкурса дође до најбољих идејних решења за будућу реализацију пројекта на основу параметара и препорука датих од стране Расписивача Конкурса, а прецизираним у Програмском задатку. Изабрана конкурсна решења биће основ за израду пројектне документације неопходне за подношење захтева за добијање локацијских услова, потом израду пројекта ПГД – пројекта за добијање грађевинске дозволе, као и пројекта ПЗИ – пројекта за изградњу (у случају да се Инвеститор определи за овакву процедуру).

Преузмите Програм и распис конкурса (ПДФ)

Графичке подлоге и фотодокументација (996MB)

Питања учесника конкурса и одговори жирија конкурса (ПДФ)

Фотографије за питање под бројем 1 (ЗИП)

Фотографије за питање под бројем 2 (ЗИП)