Непосредно после свечаног отварања сајма 112 EXPO и пригодне показне вежбе у којој учествују Сектор за ванредне ситуације МУП РС, Градског завода за хитну помоћ Београд, Црвеног крста и Горске службе спасавања почиње изузетан конференцијски програм.

У склопу блока „Превенција и реаговање у ванредним ситуацијама“, од 13.00 до 14.30, у хали 2 Београдског сајма, следи панел дискусија која ће се бавити „Представљањем нацрта закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама“, „Искуствима израде националне процене ризика од елементарних непогода и других опасности и досадашњих искустава јединица локалне самоуправе у изради процена ризика“. Модератор је МУП – СВС.

Од 14.45 до 17.00 следи конференцијски блок „Безбедност и здравље на раду“ са темама као што су: „Искуства Руске Федерације – „Унапређење вештина стручњака безбедности и здравља на раду“, „Искуства Руске Федерације – „Лиценцирање личне и колективне заштитне опреме“, „Искуства Руске Федерације – „Инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду“. Учесници су Министарство рада и социјалне заштите Руске Федерације, Управа за безбедност и здравље на раду, Инспекторат за рад, Савез самосталних синдиката Србије, Унија послодаваца Србије и УГС Независност, а панел организује и модерира Управа за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.