Часопис ИРТ3000 доноси читаоцима најновије резултате и смернице на подручјима прераде металних и неметалних материјала, аутоматизације и компјутеризације, производње и логистике, ИТ-технологија и других савремених технологија, а такође и мноштво корисних информација о иновацијама, развојним пројектима, технолошком развоју и пословним достигнућима институција и фирми из научно-истраживачке сфере и привреде.