Ирител а.д. из Београда представља водећу развојну и производну компанију на телекомуникационом тржишту Србије. Истовремено, Ирител је акредитован као истраживачко-развојни институт.

Главни ИРИТЕЛ-ови производи су:

– Оптички системи преноса (OTP100G/10G оптичка транспортна платформа OTN/DWDM за протоке до 8 Tb/s; CWDM оптичка транспортна платформа; STM-16/4/1 NG-SDH оптички системи преноса за протоке до 2.5 Gb/s; WDM/CWDM/OADM пасивни оптички системи са мултиплексирањем по таласним дужинама)

– Приступни системи (Флексибилни мултиплексери са различитим учесничким интерфејсима; Конвертори интерфејса / Ethernet преко ТДМ; ТДМ преко ИП/; Специјална опрема са енкрипцијом; Системи за управљање уређајима у телекомуникационим мрежама,

– Радио комуникације (Ометачи мобилних комуникација; Уређаји и системи на бази софтверски дефинисаног радија),

– Уређаји енергетске електронике (Непрекидни извори напајања за телекомуникације; Даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике).

На 61. Међународном сајму технике и техничких достигнућа Ирител учествује на штанду Министарства просвете, науке и технолошког развоја и представља своје производе: OTP100G – оптичку транспортну платформу OTN/DWDM за протоке до 8 Тб/с, STM-16/4/1 – NG-SDH мултисервисни оптички дигитални систем, SDNU – систем за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике, SN12/110 – систем за напајање и производе на бази софтверски дефинисаног радија.