Основу стручног пратећег програма овогодишњих сајмова енергетике, екологије и iSEC-а чини тродневна експертска конференција „Поглавље 27 – куда даље“ (поглавље које се односи на животну средину у преговарачком процесу приступања Европској унији), посвећена органској повезаности енергетског и еколошког сектора. У форми више панела на дневном реду су теме као што су: Улога локалних самоуправа у борби против климатских промена; Животна средина и енергетика – изазови НЕЦ и ИЕД годину дана касније; Отпад и секундарне сировине; ИТ и животна средина („Дигитална трансформација заштите животне средине“) у функцији унапређивања привреде; Усаглашеност Стратегија решавања питања отпадних вода и Стратегије заштите животне средине у Републици Србији; Одрживи економски раст у контексту смањења аерозагађења; Финансирање пројеката у области заштите животне средине, а агенда обухвата и тему соларних електрана и конструкционих опција.

Поред конференције посвећене Поглављу 27, биће одржано више од 20 аналитичких предавања, презентација и радионица у вези са актуелним темама у овим областима, попут Спровођења Директиве о индустријским емисијама у Републици Србији, Мониторинга квалитета вода у Србији, преко Прекограничног кретања отпада у Републици Србији, па до Примене топлотних пумпи у јавним објектима или Ефеката и користи примене концепта циркуларне економије за привреду…

Пратећи програм iSEC-а претежно је базиран на његовим безбедносним аспектима, који ће своје место наћи у округлом столу под називом „Безбедносна култура у систему образовања деце и младих“ те представљању и анализи „Примене Закона о приватном обезбеђењу, Закона о детективској делатности, Закона о критичној инфраструктури и Закона о комуналној милицији“.

Остваривање мисије овог сајамског догађаја, поготово стручног пратећег програма, не би било могуће без стручне и организационе подршке ресорних министарстава Републике Србије – Министарства рударства и енергетике, Министарства заштите животне средине, Министарства државне управе и локалне самоуправе, Министарства унутрашњих послова, Министарства одбране – као и других министарстава, владиних агенција, Привредне коморе Србије, струковних удружења, привредних организација, академских, образовних и истраживачких институција, специјализованих медија…

Детаљан преглед догађања у оквиру стручног пратећег програма ових сајмова