Пратећи програм тројца Енергетика – Екологија – 112 EXPO у среду, 3. октобра, добија пун замах.

У оквиру Енергетике, од 14.05 до 16.10 часова, и то у Плавој сали хале 1А, на програму је панел под радним насловом „Снага природе“, у оквиру кога ће бити говора о „Обновљивим изворима енергије“, о „Тржишту електричне енергије“ и о „Паметним мрежама“. Циљ дискусије је да промовише унапређење тржишта електричне енергије као и развој паметних мрежа. Говорници су из Министарства рударства и енергетике, Агенције за енергетику, Привредна коморе Србије…

У оквиру Екологије, у Зеленој сали хале 1, и то од 13.15 до 16.50 часова, Министарство заштите животне средине организује чак три панела посвећена „Улагању у екологију као улагању у здравље“ (едукативни филм „Препуштање“ о штетним ефектима хемикалија по здравље људи; Паневропски програм транспорта, здравља и животне средине и Имплементација Протокола о води и здрављу у Републици Србији; Аерозагађење као фактор ризика по здравље), „Стратешком оквиру и финансирању у заштити животне средине“ те „Управљању пројектима у области животне средине“.

Сајам 112 EXPO такође ће понудити посетиоцима обиман избор тема. У оквиру блока „Превенција и реаговање у ванредним ситуацијама“, од 11 до 12.45 часова, у хали 2, у програму су три теме: „Примена иновираних законских процедура у поступку издавања локацијских услова, решења о давању сагласности на техничку документацију и решења којима се утврђује подобност објеката за употребу аспеката мера заштите од пожара и експлозија“, „Примена Закона о инспекцијском надзору у пракси у домену инспекцијског надзора над спровођењем мера заштите од пожара и експлозија“ и „Примена Нацрта закона о експлозивним материјама“. Организација и модерација – МУП-СВС.

У блоку „Безбедност и здравље на раду“, од 13 до 15.30 у програму је „Дискусија о извештају – Безбедност и здравље на раду у грађевинарству у Републици Србији“, а од 15.30 до 17.00 „Улога медицине рада у унапређењу безбедности и здравља на раду“. Организација и модерација припада Управи за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.