Предузеће ЕФИТЕРМ ДОО Београд производи најекономичнији електрични котао за централно грејање који се може наћи на тржишту. Котао је заштићен у Заводу за интелектуалну својину Републике Србије као патент и представља иновацију која помера границе у економичности коришћења електричне енергије за грејање у системима централног грејања. Котао ради по принципу проточног загревања воде путем специјално конструисаног измењивача топлоте уроњеног у термално уље максимално користећи специфични топлотни капацитет термалног уља и његову топлотну проводљивост. Такав начин загревања воде у котлу, посредним путем, помоћу измењивача топлоте уроњеног у термално уље, јединствен је и потпуно различито од свега до сада доступног на тржишту. Оваквим принципом рада омогућена је уштеда у потрошњи електричне енергије у односу на остале котлове и до 50 посто.

Ефитерм котлови претстављају огроман корак у унапређењу еколошки чистих грејних технологија и могућност примене у разним апликацијама које до сада нису биле могуће. Такође, захваљујући његовим димензијама, котао је могуће инсталирати у скоро свакој апликацији, јер заузима веома мало простора. Уз све то, што је јединствено на тржишту, Ефитерм котлови нуде се у великом избору боја.

Свакодневно радимо на иновацијама из области грејања и унапређењу наших производа и услуга.

У предности овог у односу на друге котлове на тржишту могуће је уверити се и у изложбено-производном погону у Мељаку, Маршала Тита бр. 93.