Да „снага природе“ заиста оличава и снагу једне земље, од 2. до 4. октобра 2019. године, на Београдском сајму, треба да докажу и специјализоване сајамске манифестације највишег међународног ранга – 15. Међународни сајам енергетике и 16. Међународни сајам заштите животне средине и природних ресурса – EcoFair.

Основ за тематско и функционално спајање ових, наизглед противречних, манифестација у јединствену, органски компактну сајамску целину, лежи у схватању и прихватању суштинске повезаности енергетске и еколошке судбине нашег локалног и глобалног окружења, у формирању синергичке логистичке платформе за схватање феномена енергије, енергетске ефикасности и бројних ризика у вези са очувањем животне средине.

Као најреспектабилнија регионална сајамска манифестација која се бави овом проблематиком, Енергетика 2019. ће и у излагачком и у свеобухватном конференцијском програму потенцирати решења у вези са обновљивим изворима енергије, тржиштем електричне енергије, инвестицијама и технолошким иновацијама у енергетици (ветропаркови, хидроелектране, мини-хидроелектране), енергетском ефикасношћу, производњом биомаса и биогаса, системима за даљинско грејање, е-мобилитијем и сл.

И EcoFair је репрезентативни гравитациони регионални ослонац различитих чинилаца из система заштите животне средине – институција, произвођача опреме, дистрибутера, рециклера, оператера, депонија, комуналних предузећа, генератора отпада, локалних самоуправа. Њихова заједничка преокупација су системи и комплексни механизми заштите животне средине, са посебним акцентом на „зеленој економији“, индустрији рециклаже, обновљивим изворима енергије, управљању отпадом, регионалним еколошким интеграцијама, берзи отпада и трговини отпадом, секундарним сировинама, употреби отпада у енергетске сврхе итд.

Коначно, у истом термину и на истом месту, одржава се и 7. Међународни сајам паметних технологија – iSEC, који представља високе технологије и савремена ИТ решења у области надзора, мониторинга, сензорске детекције и мерења, аутоматизације, безбедности, те софтверско-хардверских паметних решења у оквиру разноврсних области.

Очекује се да и ове године, снагом несумњивог регионалног ауторитета, ове сајамске манифестације повежу више од 150 директних или индиректних учесника различитих формата, из двадесетак земаља. О изразито пословном карактеру ових сајмова говори и прошлогодишњих више од 6.000 домаћих и иностраних посетилаца, нарочито професионалаца, али и око 2.000 регистрованих пословних посетилаца на B2B порталу, којима су и ове године на располагању све предности B2B комуникације посредством портала.

Сајмови Енергетика 2019. и EcoFair 2019. одржавају се у хали 1 Београдског сајма. Радно време сајмова је од 10 до 17 часова. Цена појединачне улазнице је 400 динара, а паркинга 150 динара по сату.