Комунално предузеће Еко-дим д.о.о. Београд је компанија која се бави димничарским услугама: одржавањем димњака и димоводних система, одржавањем термоенергетских постројења и одржавањем система вентилације.

На Сајму технике у Београду акценат ће бити на

  • услугама чишћења система вентилације и климатизације робот-технологијом
  • филтрацији дима, масних испарења и мириса у домовима и вентилацијама

Робот технологија за чишћење система вентилације и климатизације је најсавременији метод чишћења и дезинфекције вентилационих канала. Она представља сет различитих мултифункционалних, даљински управљаних уређаја. Главни уређај је робот који ради управо оно што човек не може: улази у канале, врши инспекцију и чишћење и све то без демонтаже канала. Врло је флексибилан и може се прилагодити сваком систему вентилације и климатизације. Робот поседује посебно дизајниран систем четки и бичева који омогућавају чишћење и у тешко доступним деловима вентилационог система без обзира да ли је реч о правоугаоним или кружним каналима. Робот је опремљен ЛЕД расветом и дигиталном камером која шаље сигнал оператеру, који даље преко ЛЦД монитора прати ситуацију у каналу и даљинским командама управља функцијама робота. Еко-дим је сертификован од стране произвођача робот-технологије за извођење ових услуга.

Електростатички филтер за елиминацију масноћа из система кухињских вентилација смањује ризике од избијања пожара у систему вентилација. Угљени филтер елиминише мирисе из система кухињских вентилација. Филтер за дим је уређај који врши водену филтрацију дима из пећи, котлова, роштиља и пица пећи. Уређај спира и сакупља честице гарежи и других крупних честица, чиме се спречава њихова емисија у атмосферу а све ради заштите животне средине.