ЕКГ за свакога је мобилно решење за проверу здравственог стања срца.

У нашој држави дешава се 47 инфаркта дневно, а на сваких 15 минута једна особа премине од болести срца. Рана детекција ове податке може смањити за чак 80%. Међутим, проблем је што се посета лекару дешава обично прекасно.

„ЕКГ за свакога“ претвара мобилни уређај у ЕКГ станицу и пружа могућност аутоматске анализе, crowdsourcinga на платформи, доступног лекара.

Провера срца доступна непосредно из мобилног реализована је проширењем мобилног за снимање ЕКГ сигнала, корисничком мобилном апликацијом и веб платформом. ЕКГ може бити снимљен без електрода, прикупљањем шест канала стандардног ЕКГ-а. Мобилна и веб апликација пружају анализу у реалном времену, приступ лекаруcrowdsourcing и више.

Осим ЕКГ-а могуће су и друге анализе: патаологије у ЕКГ-у, ХРВ, праћење утицаја физичке активности, провера стреса, ППГ, континуално праћење притиска без манжетне…